Pojawiające się na rynku usług marketingowych trendy mają na celu automatyzację i skrócenie czasu realizacji procesów biznesowych. Prowadzi to nie tylko do zwiększenia wygody, ale do optymalizacji kosztów firmy. Klienci zaś mają poczucie satysfakcji, dzięki możliwości zamówień i uzyskiwania informacji o produktach przez całą dobę. Platformy CRM W ostatnich latach zauważalny jest najszybszy rozwój dedykowanych…

Marketingowcy nieustannie zastanawiają się jak kreować ceny dóbr i usług tak, aby wydawały się przystępniejsze, aniżeli są faktycznie. Każdy z nas co najmniej kilkukrotnie w swoim życiu padł ofiarą takich działań. Najdłużej stosowana strategia, do której przywykli już w większości konsumenci, to stosowanie nieparzystej końcówki ceny. Klienci zwracają uwagę głównie na pierwsze cyfry ceny. Dlatego…