Artykuły
NAJNOWSZE TOP TRENDY B2B
  • Dodane:
  • 24 maja 2015
  • Komentarze:

    0

Pojawiające się na rynku usług marketingowych trendy mają na celu automatyzację i skrócenie czasu realizacji procesów biznesowych. Prowadzi to nie tylko do zwiększenia wygody, ale do optymalizacji kosztów firmy. Klienci zaś mają poczucie satysfakcji, dzięki możliwości zamówień i uzyskiwania informacji o produktach przez całą dobę.

Platformy CRM
W ostatnich latach zauważalny jest najszybszy rozwój dedykowanych systemów informatycznych służących zarządzaniu kontaktami z klientami i zamówieniami. Jest to znaczne ułatwienie dla klienta, który chętnie korzysta z narzędzia zapewniającego mu możliwość składania zamówień na indywidualnym koncie, które gwarantuje ponadto dostęp do historii transakcji i możliwość generowania dokumentów księgowych.

Platforma ponadto jest wygodna i pozwala na składanie zamówień 7 dni w tygodniu. Platformy zmniejszają tzw. niedoskonałości rynków (market failure), dzięki obniżaniu kosztów obsługi klienta.

Aktualizowany system CRM dba o klienta. Gromadzi dane dotyczące udzielonych rabatów, terminów dostaw, adresów wysyłki, etc. Systemy obsługi klientów pozwalają na skrócenie procesu komunikacji, który jeszcze do niedawna obowiązywał przy zamówieniach internetowych. Ponadto system daje bezpieczeństwo płatności.

Wirtualne platformy sprzedażowe
Powstało wiele platform sprzedażowych skupiających sprzedawców detalicznych, którzy mogą dzięki dostępowi opartemu na logowaniu kupować większe ilości towarów. Zamawiający sprzedawcy detaliczni zwykle tworzą pod tą samą domeną mniejsze sklepy i kierują swoją ofertą do klienta indywidualnego. Ciekawy jest fakt, iż detaliści nie dysponują produktem bezpośrednio, ale w tworzą rezerwację na określony produkt. Dzięki temu nie muszą posiadać nawet magazynu, zaś klient kupuje produkt na zasadzie klucza dostępu.

Kupujący widząc określony produkt i kilka wariantów cen, ma możliwość przejścia do wybranego sklepu i dokonuje transakcji.

Obecnie trwają prace związane z budową platformy promocji i sprzedaży polskiej żywności w Chinach – pod nazwą Wirtualny Pawilon z Polską Żywnością (VPF). Projekt zakłada pominięcie pośredników i dystrybutorów. Według założeń platforma będzie skupiała producentów żywności z Polski, którzy będą dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu e – commence, bezpośrednio eksportować na azjatycki rynek.

Mobile
Aplikacje mobilne są coraz chętniej wykorzystywane przez sprzedających, gdyż automatyzują pracę i przez to skracają czas realizacji. Są ważne z punktu widzenia optymalizacji kosztów zatrudnienia w firmie. Aplikacje zawierają dane dotyczące historii zamówień, płatności, dostępności produktów.

Na wykorzystanie aplikacji coraz chętniej decydują się firmy z branży logistycznej, czy produkcyjnej. W tej ostatniej aplikacje skanujące kody kreskowe wspierają gospodarkę magazynową.

Wykorzystanie aplikacji mobilnych we wszelkich branżach jest możliwe i uzależnione wyłącznie od wyobraźni i nakładów, jakie firma chce ponieść w związku z ich przygotowaniem.

Gospodarka bazodanowa
Coraz silniej rozwija się trend gromadzenia danych dotyczących produktów. Bazy danych są wykorzystywane bezpośrednio, bądź kupowane szczególnie przez sklepy internetowe. Zgromadzone dane o produkcie ułatwiają znalezienie klientom odpowiednich informacji. Dobrze utworzona baza zintegrowana ze stroną daje klientowi możliwość szybkiego wyszukania produktu po nazwie, cechach, umożliwia sortowanie (np. z wykorzystaniem informacji o kaloryczności produktu spożywczego).